รับอบรมดับเพลิง , อบรมดับเพลิง

อบรมดับเพลิงขั้นต้นและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

ติดต่อเรา

ติดต่อได้ที่ คุณปิยะพล โยนสนิท
โทร.: 081-0327766, 084-7400056
Line ID : Batfiretraining / Add line เบอร์โทร 0810327766
อีเมลล์. Piyapon_yon@hotmail.com , Piyaponyon@gmail.comตลอด 24 ชั่วโมง
WWW.BATFIRETRAINING.COM 

ขั้นตอนการติดต่อ

  1. ติดต่อทีมงานฝึกอบรมดับเพลิง 081-0327766 , 084-7400056 หรือตาม Line ID : Batfiretraining / Add line เบอร์โทร 0810327766
  2. คุยรายละเอียดขั้นตอนการอบรม การจัดทำแผนการอบรม/ กำหนดวัน/จำนวนผู้เข้ารับการอบรม /สถานที่ ฯลฯ
  3. เสนอราคา/ตกลงราคา
  4. ดำเนินการอบรมตามวัน เวลาที่กำหนด
  5. รับหนังสือรับรองการฝึกอบรมจากหน่วยงานราชการถูกต้องตามกฎหมายไม่เกิน 15 วันทำการ

รับอบรมดับเพลิง , อบรมดับเพลิง , รับอบรมดับเพลิง ราคา , อบรมดับเพลิง ราคา , รับอบรมดับเพลิง ราคาถูก , อบรมดับเพลิง ราคาถูก , วิทยากร รับอบรมดับเพลิง , วิทยากร อบรมดับเพลิง

© 2017-2023 batfiretraining.com All Rights Reserved. || รับอบรมดับเพลิง , อบรมดับเพลิง