รับอบรมดับเพลิง , อบรมดับเพลิง

รับอบรมดับเพลิง

รับฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้น และซ้อมอพยพหนีไฟ โดยนักดับเพลิงมืออาชีพที่ปฏิบัติหน้าที่จริง
มีประสบการณ์ ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรป้องกันและสาธารณภัย บรรยายสนุก เข้าใจง่าย ได้ความรู้
ตอบคำถามโดนใจ

ได้รับใบอนุญาตถูกต้องตามที่กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกำหนด

ราคาเริ่มต้น 6,xxx บาท
เอกสารประกอบการบรรยาย ฟรี !

จำหน่ายอุปกรณ์ดับเพลิง ถังดับเพลิง ทุกชนิด,รับอบรมหลักสูตรปฐมพยาบาลเบื้องต้น CPR
พร้อมออกเอกสารรับรองการฝึกอบรม


** ราคาโปรโมชั่นดีๆ ! ช่วงนี้เท่านั้น **
รับอบรมดับเพลิงขั้นต้น ภาคทฤษฎี แบบออนไลน์ 3 ชั่วโมง
พร้อมออกเอกสารรับรองการอบรมดับเพลิง

รับอบรมดับเพลิง , อบรมดับเพลิง รับอบรมดับเพลิง , อบรมดับเพลิง
รับอบรมดับเพลิง , อบรมดับเพลิง รับอบรมดับเพลิง , อบรมดับเพลิง

Batfiertraining เราคือผู้ให้บริการจัดฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้นและซ้อมอพยพหนีไฟ
จำหน่ายอุปกรณ์ดับเพลิง ถังดับเพลิงทุกชนิด , รับอบรมหลักสูตรปฐมพยาบาลเบื้องต้น CPR พร้อมออกเอกสารรับรองการอบรมดับเพลิง และปฐมพยาบาลที่ถูกต้องตามกฎหมาย สอนด้วยหลักสูตรการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการที่หลากหลาย พร้อมทีมงานวิทยากร และ ทีมที่ปรึกษา ที่เป็นมืออาชีพ

การอบรมดับเพลิงขั้นต้น

 1. สถานประกอบกิจการจะต้องจัดอบรบดับเพลิงขั้นต้นให้กับพนักงาน 40% ของพนักงานทั้งหมด
 2. การอบรมดับเพลิงขั้นต้น ภาคทฤษฎี ผู้เข้ารับการอบรม 60 คน ต่อวิทยากร 1 คน
  ภาคปฏิบัติ ผู้เข้ารับการอบรม 20 คน ต่อวิทยากร 1 คน
  ( สถานประกอบกิจการที่มีพนักงานที่ต้องการอบรมมากกว่า 60 คน สามารถจัดอบรมเป็นหลายรุ่นได้ และจะต้องจัดฝึกซ้อมอพยพหนีไฟพร้อมกัน)

ภาคทฤษฎี 3 ชั่วโมง และปฏิบัติ 3 ชั่วโมง
อบรมดับเพลิงภาคทฤษฎี ดังนี้

 • ทฤษฎีการเกิดเพลิงไหม้
 • การแบ่งประเภทของเพลิง และวิธีดับเพลิงประเภทต่าง ๆ
 • จิตวิทยาเมื่อเกิดอัคคีภัย
 • การป้องกันแหล่งกำเนิดของการติดไฟ
 • เครื่องดับเพลิงชนิดต่าง ๆ
 • วิธีการใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลที่ใช้ในการดับเพลิง
 • แผนการป้องกันและระงับอัคคีภัย
 • การจัดระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย การประยุกต์ใช้ระบบ และอุปกรณ์ที่มีอยู่ในสถานประกอบกิจการ
 • การปฐมพยาบาลเบื้องต้น

อบรมภาคปฏิบัติ ดังนี้

 • ฝึกใช้เครื่องดับเพลิงประเภท A
 • ฝึกใช้เครื่องดับเพลิงประเภท B
 • ฝึกใช้เครื่องดับเพลิงประเภท C
 • ฝึกใช้เครื่องดับเพลิง ดับไฟประเภท K
 • ฝึกดับเพลิงโดยใช้สายน้ำดับเพลิงและอุปกรณ์ดับเพลิงของสถานประกอบการ

การฝึกซ้อมดับเพลิง และฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

 • แผนการดับเพลิง และวิธีการดับเพลิงของสถานประกอบกิจการ
 • แผนการอพยพหนีไฟ และวิธีการอพยพหนีไฟของสถานประกอบกิจการ
 • การค้นหา ช่วยเหลือ และเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัย

รับอบรมดับเพลิง , อบรมดับเพลิง

รับอบรมดับเพลิง , อบรมดับเพลิง

รับอบรมดับเพลิง , อบรมดับเพลิง
รับอบรมดับเพลิง , อบรมดับเพลิง รับอบรมดับเพลิง , อบรมดับเพลิง

ติดต่อได้ที่ คุณปิยะพล โยนสนิท
โทร.: 081-0327766, 084-7400056
Line ID : Batfiretraining / Add line เบอร์โทร 0810327766
อีเมลล์. Piyapon_yon@hotmail.com , Piyaponyon@gmail.com ตลอด 24 ชั่วโมง
WWW.BATFIRETRAINING.COM

รับอบรมดับเพลิง , อบรมดับเพลิง , รับอบรมดับเพลิง ราคา , อบรมดับเพลิง ราคา , รับอบรมดับเพลิง ราคาถูก , อบรมดับเพลิง ราคาถูก , วิทยากร รับอบรมดับเพลิง , วิทยากร อบรมดับเพลิง

© 2017-2023 batfiretraining.com All Rights Reserved. || รับอบรมดับเพลิง , อบรมดับเพลิง